Nieruchomości - Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2023 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.160.2023 z dnia 26 maja 2023 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: