Nieruchomości - Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2023 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 344 ) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050. 91.2023 z dnia 17 marca 2023 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości lokalowe.

Wykaz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. PCK 16/11)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.75.2023 z dnia 1 marca 2023 r. - Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (os. 1 Maja 35/19 )

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.74.2023 z dnia 1 marca 2023 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości:

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem: