Nieruchomości - Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem:

Ogłoszenie o przetargu Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ( dot. nieruchomości przy ul. Grodzisko)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Grodzisko, o łącznej powierzchni 1183 m², oznaczonej jako działki nr 2740/61 o powierzchni 775 m², użytek gruntowy RIVa, nr 2781/61 o powierzchni 408 m², użytki gruntowe RIVa, RIIIb, mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00075016/2

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2019 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR-I.0050.290.2019 z dnia 10 września 2019 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości:

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego z przeznaczeniem pod kiosk zlokalizowanego w budynku dworca kolejowego, położonym przy ulicy Rybnickiej 2 A w Wodzisławiu Śląskim.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej: część działki nr 2652/134, karta mapy 8, obręb Wodzisław, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071529/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, będąca w użytkowaniu wieczystym Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na cele gastronomiczne zlokalizowanego w budynku dworca kolejowego, położonym przy ulicy Rybnickiej 2 A w Wodzisławiu Śląskim

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej: część działki nr 2652/134, karta mapy 8, obręb Wodzisław nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071529/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, będąca w użytkowaniu wieczystym Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje o wykazie nieruchomości

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem: