Nieruchomości - Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - Garaż nr 9 o pow. 17,55 m2, położony przy ul. Plac Zwycięstwa w Wodzisławiu Śl.

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem: Garaż nr 9 o pow. 17,55 m2, położony przy ul. Plac Zwycięstwa w Wodzisławiu Śl. .