UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nieruchomości - Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia (ul. Magnoliowa dz. 2885/17)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.195.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia (ul. Magnoliowa)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.194.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia (ul. Radlińskie Chałupki)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.188.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2022 r

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.186.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości lokalowe: