Nieruchomości - Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2024 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.9.2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości lokalowe: