Inne - Ogłoszenia

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI NA USTALENIA RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE OBWODÓW GŁOSOWANIA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, na ustalenia uchwały XLII/425/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej III w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI NA USTALENIA RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Zgodnie z art. 420 § 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, na ustalenia uchwały nr XL/413/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej III w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.