Inne - Ogłoszenia

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie Zarządzenia Nr OR.I.0151-00209/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i   trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, że posiada zbędny składniki majątku ruchomego:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie Zarządzenia Nr OR.I.0151-00209/09 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, że posiada zbędny składniki majątku ruchomego.

Ogłoszenie o planowanej inwestycji

Miasto Wodzisław Śląski podaje do wiadomości informację na podstawienie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2068 wraz z późniejszymi zmianami) o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do akwenu Balaton wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w Wodzisławiu Śląskim.