Odpady

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Informacja o przedłużeniu terminu do złożenia oświadczeń w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Akty prawne

Co zawiera ustawa o odpadach, jakie są zasady utrzymania porządku i czystości w gminie? Te i inne akty znajdziecie poniżej

Deklaracja

Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Opłaty

Ile płacimy za śmieci? Czy jest różnica pomiędzy śmieciami selektywnymi a zmieszanymi? Zachęcamy do lektury

Harmonogram. Pobierz aplikację

Ten harmonogram z pewnością zainteresuje każdego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. W jednym miejscu zebraliśmy terminy odbioru odpadów komunalnych.

Segregacja

Jak prawidłowo segregować odpady? Wraz z początkiem 2021 roku w Wodzisławiu Śląskim ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcamy do pobrania informatorów dotyczących zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielolokalowej.

Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada gminy określając stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązana brać pod uwagę m. in. ilość wytwarzanych odpadów, koszty funkcjonowania systemu, czy koszty zapewnienia pozbywania się wszelkich odpadów oraz przypadki nieregularnego wytwarzania odpadów, w tym sezonowości.

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Jak możecie zdobyć pojemnik?