UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odpady - informacje przydatne dla mieszkańców

Przygotowaliśmy dla Was szereg ważnych, przydatnych informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie miasta, wystawiania odpadów do odbioru, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych itd. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego?

Przed posesję możesz wystawiać do odbioru (w terminach zgodnych z doręczonym przez firmę harmonogramem):

 • zmieszane odpady komunalne (liczbę pojemników dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu),

 • popiół (pojemnik dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu i literą „P”),

 • papier (worek koloru niebieskiego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),

 • szkło bezbarwne i kolorowe (worek koloru zielonego o pojemności 80 l, oznacz numerem domu),

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek koloru brązowego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,

 • szkło bezbarwne i kolorowe,

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,

 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

 

Jesteś mieszkańcem lokalu mieszkalnego w bloku?

Do pojemników umiejscowionych na przystosowanym (przez zarządcę) dla Twojego bloku tzw. “placyku gospodarczym” zanieś:

 • zmieszane odpady komunalne (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),

 • popiół (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),

 • papier (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru niebieskiego),

 • szkło bezbarwne i kolorowe (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru zielonego),

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru żółtego),

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru brązowego),

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,

 • szkło bezbarwne i kolorowe,

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,

 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

Prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?

Przed posesję możesz wystawiać do odbioru (w terminach zgodnych z doręczonym przez firmę harmonogramem):

 • zmieszane odpady komunalne (liczbę pojemników dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, zadeklaruj ją w Urzędzie Miasta, oznacz nazwą działalności),

 • popiół (pojemnik dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz nazwą działalności),

 • papier (worek koloru niebieskiego o pojemności 120 l, oznacz nazwą działalności),

 • szkło bezbarwne i kolorowe (worek koloru zielonego o pojemności 80 l, oznacz nazwą działalności),

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego o pojemności 120 l, oznacz nazwą działalności),

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek koloru brązowego o pojemności 120 l, oznacz nazwą działalności).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,

 • szkło bezbarwne i kolorowe,

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?

Do opisanych nazwą działalności pojemników umiejscowionych na przystosowanym dla Twojego bloku tzw. ”placyku gospodarczym” zanieś:

 • zmieszane odpady komunalne (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),

 • popiół (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),

 • papier (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru niebieskiego),

 • szkło bezbarwne i kolorowe (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru zielonego),

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru żółtego),

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru brązowego).

Masz możliwość skorzystania z usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,

 • szkło bezbarwne i kolorowe,

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

 

Mieszkasz w tzw. ścisłym centrum naszego miasta?

Przed posesję możesz wystawiać do odbioru (w terminach zgodnych z doręczonym przez firmę harmonogramem):

 • zmieszane odpady komunalne (liczbę pojemników dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu),

 • popiół (pojemnik dostosuj do własnych potrzeb, stosując pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznacz numerem domu),

 • papier (worek koloru niebieskiego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),

 • szkło bezbarwne i kolorowe (worek koloru zielonego o pojemności 80 l, oznacz numerem domu),

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (worek koloru żółtego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (worek koloru brązowego o pojemności 120 l, oznacz numerem domu),

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,

 • szkło bezbarwne i kolorowe,

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,

 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

 

Mieszkasz w tzw. ścisłym centrum naszego miasta?

Do pojemników umiejscowionych na przystosowanym (przez zarządcę) dla Twojego lokalu mieszkalnego ”placyku gospodarczym” zanieś:

 • zmieszane odpady komunalne (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),

 • popiół (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika),

 • papier (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru niebieskiego),

 • szkło bezbarwne i kolorowe (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru zielonego),

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru żółtego),

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (wrzuć zgodnie z opisem pojemnika koloru brązowego),

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (pamiętaj, że do tego rodzaju odpadów nie należą - pomimo dużych rozmiarów - opony samochodowe, sprzęt AGD oraz odpady budowlano-remontowe takie jak kabiny prysznicowe, sanitariaty, drzwi czy okna).

Masz możliwość skorzystania z usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie możesz zawieźć:

 • papier,

 • szkło bezbarwne i kolorowe,

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe (limit: 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 15 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowi papa odpadowa),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny,

 • zużyte opony samochodowe (limit: do 8 opon/rok/nieruchomość).

 

Nasze odpady - ważne pojęcia

Bioodpady - od 1 sierpnia br. sprzed posesji będą odbierane bez limitu odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady zielone i biodegradowalne w jednym worku, pojemnik/worek koloru brązowego).

Deklaracja - zadbaj o terminowe złożenie i skrupulatne wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostęp - właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów na czas pozbywania się tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Harmonogram - aktualny harmonogram odbioru odpadów znajdziesz na stronie miasta (www.wodzislaw-slaski.pl) w zakładce Odpady lub w aplikacji Wodzisław Śląski Harmonogram Wywozu. Taki harmonogram do nieruchomości ma obowiązek dostarczyć także firma, która odbiera z terenu miasta odpady komunalne.

Kompost - jeżeli posiadasz możliwość, to w pierwszej kolejności kompostuj, ponieważ odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

Materiały budowlane - nie wrzucaj do pojemników odpadów takich jak materiały budowlane, np. styropian budowlany - takie odpady możesz oddać w PSZOK-u.

Meble i odpady wielkogabarytowe - przy zbiórce mebli i odpadów wielkogabarytowych nie wystawiaj: okien, drzwi, sanitariatów czy zużytych opon (możesz je oddać w PSZOK-u), zderzaków i części samochodowych (możesz je oddać na stacjach demontażu pojazdów).

Nieprawidłowości - nie bądź obojętny, jeśli zauważysz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, osobę, która postępuje niewłaściwie z odpadami lub pozbywa się ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Zareaguj. To również od Ciebie zależy czystość naszego miasta.

Numer - numerem nieruchomości oznacz pojemnik/worek z odpadami.

Objętość - żeby zmniejszyć objętość i zmieścić więcej w worku/pojemniku, zgniataj jego zawartość.

Pojemność - właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemności pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich pozbywania się.

Popiół - od 1 sierpnia br. na terenie Wodzisławia Śląskiego będzie prowadzona selektywna zbiórka popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Przypominamy o obowiązku doposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na popiół. Pojemnik przeznaczony do gromadzenia popiołu powinien zostać oznaczony literą "P".

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Marklowickiej 21 czynny jest we wtorki (godz. 8:00-18:00), czwartki (godz. 8:00-18:00), piątki (godz. 8:00-15:00) i soboty (godz. 8:00-13:00). Nr tel. do Punktu to 32 45 55 193 (wewn. 35).

Pytania - jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta: tel. 32 45 90 453, 32 45 90 455.

Regulamin - koniecznie zapoznaj się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 marca 2019 r.) oraz szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniem tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 marca 2019 r.).

Stan - pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Ścisłe centrum miasta - pod tym pojęciem należy rozumieć obszar obejmujący następujące ulice: Rynek, Mały Rynek, Apteczna, Wincentego Styczyńskiego, Władysława Opolskiego, Średnia, Świętego Jana, Księżnej Konstancji (do skrzyżowania z ul. Wałową), Powstańców Śląskich, Kościelna, Minorytów, Krótka, Zamkowa, Zgoda, Targowa (od ul. Rynek do ul. Juliusza Słowackiego), Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Józefa Michalskiego), marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Juliusza Słowackiego, Wałowa, Sądowa, Plac Wojciecha Korfantego, Plac Świętego Krzyża, wraz z posesjami położonymi przy tych ulicach.

Zawartość - upewnij się, że w workach/pojemnikach znajdują się tylko te odpady, które są do nich przeznaczone.

Zawiązane worki - upewnij się, że worki są dobrze zawiązane - tak, by odpady w nich umieszczone nie wysypywały się.

źródło: Gazeta Wodzisławska