UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odpady

Harmonogram

Ten harmonogram z pewnością zainteresuje każdego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. W jednym miejscu zebraliśmy terminy odbioru odpadów komunalnych

Wykaz aptek

Wykaz aptek na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wytypowanych do zbiórki przeterminowanych środków farmaceutycznych i leków

Regulamin

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Firma wywozowa

Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Odbiorcy odpadów i ścieków

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia Śl.

Segregacja

Jak prawidłowo segregować odpady? Tego dowiecie się z naszego przewodnika po tym temacie.

Opłaty

Ile płacimy za śmieci? Czy jest różnica pomiędzy śmieciami selektywnymi a zmieszanymi? Zachęcamy do lektury