UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odpady

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Akty prawne

Co zawiera ustawa o odpadach, jakie są zasady utrzymania porządku i czystości w gminie? Te i inne akty znajdziecie poniżej

Deklaracja

Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Opłaty

Ile płacimy za śmieci? Czy jest różnica pomiędzy śmieciami selektywnymi a zmieszanymi? Zachęcamy do lektury

Harmonogram. Pobierz aplikację

Ten harmonogram z pewnością zainteresuje każdego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. W jednym miejscu zebraliśmy terminy odbioru odpadów komunalnych.

Segregacja

Jak prawidłowo segregować odpady? Wraz z początkiem 2021 roku w Wodzisławiu Śląskim ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachęcamy do pobrania informatorów dotyczących zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielolokalowej.

Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 wprowadziła zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W nowym stanie prawnym uregulowano kwestię związaną z maksymalną stawką opłaty za odbiór odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości tj. określona została wartość maksymalnej stawki opłaty, która w przypadku selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów będzie wynosić: za pojemnik 1100 litrów - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem lub worek o pojemności 120 litrów - 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej zapewnia wyposażenie w pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów. Jak możecie zdobyć pojemnik?