Odnawialne źródła energii na dachach miejskich jednostek

W 2020 r. miasto zrealizowało projekt pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego”. W jego ramach na dachach Wodzisławskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM" oraz Krytej Pływalni MANTA zainstalowano panele fotowoltaiczne. Inwestujemy dzięki Unii Europejskiej, oszczędzamy środki finansowe, ale przede wszystkim dbamy o ekologię.

Wodzisławskie Centrum Kultury

W ramach zrealizowanego zadania WCK wyposażone zostało w dwie instalacje on-grid o mocy do 40 kW. Na dwóch dachach o łącznej powierzchni prawie tysiąca metrów kwadratowych zamontowano 136 paneli fotowoltaicznych. Nadwyżka wyprodukowanej dzięki nim energii przekazywana jest do sieci energetycznej, by móc ją wykorzystać w okresie zwiększonego zapotrzebowania na pobór prądu. Odbiór techniczny prac miał miejsce z początkiem sierpnia br. i od tego czasu prowadzony jest również monitoring wydajności tej ekologicznej instalacji. Wartość inwestycji wyniosła ponad 216 tysięcy złotych, z czego 85 procent dofinansowała Unia Europejska. Wykonawcą robót była firma Eltech Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji “CENTRUM”

Panele fotowoltaiczne zostały również zainstalowane w siedzibie MOSiR "CENTRUM" przy ul. Bogumińskiej 8 oraz na Krytej Pływalni MANTA na os. 1 Maja. Instalacje zostały zamontowane na dachach budynków w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby każdej z jednostek, a ich moc w każdym z przypadków nie będzie przekraczała 50 kW. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Nowoczesna instalacja w WCK i MOSiR "CENTRUM" zrealizowana została w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Siedziba spółki ...Domaro

W celu zmniejszenia poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz obniżenia zużycia prądu z zewnętrznej sieci dystrybucyjnej Spółka Domaro zamontowała panele fotowoltaiczne na dachu siedziby spółki. Pracownicy konsorcjum Aslandi oraz D.D.Project Dawid Jarząbek zamontowali 53 panele fotowoltaiczne o mocy 440 W.

Kolejne instalacje fotowoltaiczne już w 2021 roku

W grudniu 2020 r. miasto pozyskało ponad pół miliona złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach ZSP1, SP28, PP16, PP15 i Urzędu Miasta. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na ten rok. Łączna wartość robót szacowana jest na 610 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok 518 tys. zł.