UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Odbiorcy odpadów i ścieków

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia Śl.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl., REGON 273617720
tel. 32 455 46 65, 32 455 26 34, e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl
-oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” PWiK Sp. z o.o.
przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śląskim,
- oczyszczalnia ścieków w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej,
- stacje zlewne: w Radlinie przy ul. Rybnickiej i w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Marklowickiej
Decyzja nr OŚiGK-II.6232.49.2017 z dnia 14.03.2017 r. ważna do dnia 31.03.2022 r.

2. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, Janusz Kuczaty
ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica, REGON 271253350
tel. 0-32 451 20 15, e-mail: ekoglob@vp.pl
-oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” PWiK Sp. z o.o. przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śląskim,
-Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu,
Decyzja Nr OŚiGK.II.6232.25.2016 z dnia 29.03.2016 r. ważna do dnia 31.03.2021 r.

3. „HENKAS” Henryk Pawluś
ul. Mszańska 1 c, 44-304 Wodzisław Śl., REGON 272670008
tel. 0-32 455 56 07, 0-602337524, e-mail: henkas0@poczta.onet.pl
-oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” PWiK Sp. z o.o. przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śląskim.
Decyzja nr OŚiGK-II.6232.16.2016 z dnia 19.02.2016 r. ważna do dnia 28.02.2021 r.

4. Wodociągi „ESOX” Sp. z o.o.
ul. Odległa 138, 44-310 Radlin, REGON 272713580
tel. 0-32 456 09 74, e-mail: wodociagi@esox.com.pl
-oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim
-oczyszczalnia ścieków Rydułtowy w Rydułtowach.
Decyzja Nr OŚiGK-II.6232.90.2015 z dnia 06.07.2015 r., ważna do dnia 20.06.2020 r.

5. Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól
ul. Jastrzębska 53, 44-300 Wodzisław Śląski, REGON 273600168
tel. 0-32 455 14 83, e-mail: dorka89@vp.pl
-oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” oraz punktu zlewnego w Radlinie i Marklowicach – PWiK Sp. z o.o. przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śląskim,
-oczyszczalni ścieków „ Ruptawa” w Jastrzębiu Zdroju – Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7.
Decyzja nr OŚiGK-II.6232.9.2016 z dnia 25.01.2016 r. ważna do dnia 31.01.2021 r.

6. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, REGON 010336146
tel. 0-22 614 59 79, e-mail: toitoi@toitoi.pl
-stacja zlewna: oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” o „Rydułtowy” oraz punkt zlewny w Radlinie i Marklowicach – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. przy ul. Marklowickiej 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Decyzja Nr OŚiGK.6232.00196.2014 z dnia 26.08.2014 ważna do dnia 31.10.2019 r.

7. ECO-GRYT Usługi Asenizacyjne Szweda Adam
ul. Mickiewicza 25/6, 44-280 Rydułtowy,
tel. 509 189 183
– oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim
– oczyszczalnia ścieków „Rydułtowy” w Rydułtowach
– punkt zlewny w Radlinie i w Marklowicach PWiK Sp. z o.o.
Decyzja Nr OŚ.6233.1.2020 z dnia 02.03.2020 ważna do dnia 02.03.2030 r.

8. WC Serwis ŚLĄSK sp. z o.o.
ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31
NIP 6482034293
- oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim
- oczyszczalnia ścieków „Rydułtowy” w Rydułtowach
- punkt zlewny w Radlinie i w Marklowicach PWiK Sp. z o.o.
Decyzja Nr OŚiGK-II.6232.105.2015 PM z dnia 14.09.2015 r., ważna do dnia 30.09.2020 r.

9. Firma Handlowo-Usługowa „SZYMEK” Rafał Gawliczek
ul. Wallacha 123, 44-348 Skrzyszów, REGON 242759281
tel. 605 433 894
- oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II”,
- stacje zlewne w Radlinie i w Wodzisławiu Śl.
PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim,
– stacje zlewne Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
Decyzja Nr OŚiGK-II.6233.63.2017 PM z dnia 24.04.2017 r., ważna do dnia 30.04.2022 r.

10. Firma Handlowo-Usługowa Halina Pawełek
ul. Bukowska 72A, 44-361 Syrynia
tel. 500 663 313
- oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim,
- punkt zlewny w Radlinie i w Wodzisławiu Śląskim PWiK Sp. z o. o.
Decyzja Nr OŚiGK-II.6233.3.2018 z dnia 26.04.2018 r., ważna do dnia 30.04.2023 r.

11. Usługi Rolno-Transportowe „KAROL” Dorota Zgrzendek
ul. Kościuszki 62, 44-351 Turza Śląska, tel. 695 511 052,
– oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” i Rydułtowy PWiK Sp. z o.o. przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śląskim,
– punkt zlewny w Radlinie i Marklowicach PWiK Sp. z o.o.
Decyzja Nr OŚiGK-II.6233.7.2018 z dnia 26.10.2018 r. ważna do dnia 30.11.2023 r.

12. EKO-SERWIS Łukasz Juraszczyk
ul. Smolna 27, 44-373 Wodzisław Śląski, tel. 692902973
- oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim
- oczyszczalnia ścieków „Rydułtowy” w Rydułtowach
- punkt zlewny w Radlinie i w Marklowicach PWiK Sp. z o.o.
Decyzja Nr OŚiGK-II.6232.97.2015 PM z dnia 23.11.2015 r., ważna do dnia 30.11.2020 r.
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru CEiDG z dniem 11.01.2019 r.

13. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik,
tel. 695 511 052,
- oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101, Spółki z o.o. BEST-EKO z siedzibą w Żorach przy ul. Gwarków 1
Decyzja Nr OŚiGK-II.6232.72.2015 PM z dnia 23.04.2015 r., ważna do dnia 31.05.2020 r.

14. BIO-EKO I Sp. z  o.o.
Raciborska 86, 44- 200 Rybnik
tel.  690 690 620
- oczyszczalnia ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim
- punkt zlewny w Radlinie i w Marklowicach PWiK Sp. z o.o.
Decyzja nr OŚiGK-II.6233.1.2019 z dnia 13.02.2019 r., decyzja ważna do dnia 13.02.2024 r.  

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Firmy, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

1.Pre Zero Service Południe Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 248 10 81,

2. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, Janusz Kuczaty
ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica, tel. 0 32 451 20 15

3. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
42-274 Konopiska, Korzonek 98, tel. 34 366 89 84

4. Firma Usługowo – Handlowa „NATEZJA” Sp. J.
ul. Raciborska 25 G, 44-153 Trachy, tel. 503811312

5. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, tel. 32 755 54 33

6. REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, tel. 32 231 08 58

7. "KOMART" Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów, tel. 32 235 11 83

8. EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 30 845

9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30, 44-338 Jastrzębie Zdrój, tel. 0 32 476 26 28

10. Naprzód Sp. z o.o.
ul.Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy, tel. 32 4577083

11. F.C.C. Polska sp. z o. o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, tel. 32 376 34 50

12. RS – TRANS Roman Sitko
ul. Bolesława Chrobrego 249, 44-313 Wodzisław Śląski, tel. 606486799

13. GOSTE Sp. z o.o.
ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik

14. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, tel. 18 2625095

15. Recykling Południe Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 155, 44-310 Radlin

16. Remondis Górny Śląsk,
ul. Piotra Skargi 87, 41 -706 Ruda Śląska.

17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno.

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.):

1. PreZero Service Południe Sp. z o. o. .
ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 248 10 81,

2. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB, Janusz Kuczaty
ul. Raciborska 37, 44-362 Bełsznica, tel. 0 32 451 20 15

3. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
42-274 Konopiska, Korzonek 98, tel. 34 366 89 84

4. Firma Usługowo – Handlowa „NATEZJA” Sp. J.
ul. Raciborska 25 G, 44-153 Trachy, tel. 503811312

5. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, tel. 32 755 54 33

6. REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice, tel. 32 231 08 58

7. "KOMART" Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów, tel. 32 235 11 83

8. EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 30 845

9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KOMUNALNIK” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30, 44-338 Jastrzębie Zdrój, tel. 0 32 476 26 28

10. Naprzód Sp. z o.o.
ul.Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy, tel. 32 4577083

11. F.C.C. Polska sp. z o. o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, tel. 32 376 34 50