Odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada gminy określając stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązana brać pod uwagę m. in. ilość wytwarzanych odpadów, koszty funkcjonowania systemu, czy koszty zapewnienia pozbywania się wszelkich odpadów oraz przypadki nieregularnego wytwarzania odpadów, w tym sezonowości.

Na podstawie art. 6 k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ogłoszono, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2031,93 zł.

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za:

  a) worek o pojemności 80 l w wysokości 16,80 zł

  b) worek o pojemności 120 l w wysokości 22,10 zł

  c) pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 20,00 zł

  d) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 22,10 zł

  e) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 44,20 zł

  f) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 200,00 zł

  g) pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon w wysokości 133,60 zł

  h) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 200,00 zł

  i) pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon w wysokości 267,20 zł

  j) pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon w wysokości 315,60 zł

  k) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 426,10 zł

  l) pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP w wysokości 681,70 zł

  m) pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP w wysokości 852,10 zł

  n) pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP w wysokości 1201,40 zł

  o) pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP w wysokości 1704,20 zł

 2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za:

  a) worek o pojemności 80 l w wysokości 50,40 zł

  b) worek o pojemności 120 l w wysokości 66,30 zł

  c) pojemnik o pojemności 110 l w wysokości 60,00 zł

  d) pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 66,30 zł

  e) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 132,60 zł

  f) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 600,00 zł

  g) pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon w wysokości 400,80 zł

  h) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 600,00 zł

  i) pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon w wysokości 801,60 zł

  j) pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon w wysokości 946,80 zł

  k) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 1278,30 zł

  l) pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP w wysokości 2045,10 zł

  m) pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP w wysokości 2556,30 zł

  n) pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP w wysokości 3604,20 zł

  o) pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP w wysokości 5112,60 zł.