Odbiór odpadów 12 listopada

12 listopada br. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej (nr tel. 32 45 90 455).