Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu

Innowacyjny system kształcenia najmłodszych, zajęcia dodatkowe - to tylko niektóre z elementów, które zostały zrealizowane dzięki temu programowi.

Tytuł projektu: OD PRZEDSZKOLAKA DO STUDENCIAKA – wiedza maluszka kluczem do sukcesu
Całkowita wartość projektu (PLN): 735 067,00
Kwota dofinansowania (PLN): 724 041,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Okres realizacji: 01.05.2011r – 31.06.2012r

Opis projektu: Projekt przygotowany został dla 120 przedszkolaków w wieku 3-5 lat oraz dla 60 rodziców. W projekcie wzieły udział maluchy z przedszkoli nr: 3, 6, 8, 9, 13, 19.Celem projektu było wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych w sześciu wodzisławskich przedszkolach. By uzyskać zamierzony cel, wydłużono czas pracy poza podstawę programową. Ponadto w przedszkolach biorących udział w projekcie wdrożono także innowacyjny program nauczania  „Klucz do uczenia się”, oceniany jako najlepszy na świecie program wychowania przedszkolnego, oparty na teorii Lwa Wygotskiego, a opracowany przez Galinę Dolya i Mikołaja Veraksę we współpracy z Moskiewskim Uniwersytetem „Eureka". Ponad 120 maluchów – uczestników projektu brało udział w specjalnie przygotowanych zajęciach dodatkowych. Projekt zakładał naukę języka angielskiego, uczestnictwo w zajęciach teatralnych, plastycznych, rytmice i gimnastyce korekcyjnej oraz spotkania z logopedą. Równocześnie wsparciem objęto ponad 60 rodziców. Podczas zajęć rodziców zachęcano do stymulowania rozwoju każdego dziecka poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, umiejętności i narzędzia. Rodzice mieli także okazję poznać techniki i sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.


Galeria