UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Od 6 grudnia utrudnienia na ul. Czarnieckiego

6 grudnia 2021 r. rozpocznie się wyczekiwana przebudowa ulicy Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim i Wodzisławskiej w Krostoszowicach. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Ze względu na zakres przewidzianych prac, tj. przebudowę i poszerzenie drogi wraz z podbudową, budowę jej odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, a także z powodu technologii prac niezbędne jest zamknięcie drogi dla ruchu. Wprawdzie mieszkańcy posesji położonych przy modernizowanym odcinku będą mieli zapewniony dojazd do swoich domów, lecz pozostali kierowcy poruszający się pomiędzy Wodzisławiem Śląskim a Krostoszowicami będą musieli korzystać z objazdów.

Wyznaczony objazd prowadzi od tzw. skrzyżowania pięciu dróg w Wodzisławiu Śl. ul. Mszańską/Turską w kierunku Mszany, następnie ul. Skrzyszowską w Mszanie i 1 Maja w Skrzyszowie i dalej ul. Szybową do centrum Krostoszowic.

Koszt modernizacji ok. 700 metrowego odcinka wynosi prawie 1,4 mln zł i zostanie sfinansowany z budżetów Powiatu Wodzisławskiego i miasta Wodzisławia Śląskiego, przy udziale finansowym również Gminy Godów.

Apelujemy o ostrożność i korzystanie z wyznaczonego objazdu.

źródło: Powiat Wodzisławski