UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Od 1 stycznia wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Wzrasta kwota wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2017 roku wynosić będzie 1406,00 zł miesięcznie na rękę. To podwyżka o 106 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.