Ochrona powietrza

Miasto walczy z niską emisją od dziesięciu lat i na ten cel przeznaczyło prawie 30 mln zł.

 Walczymy o poprawę jakości powietrza w naszym mieście

Miasto walczy z niską emisją od dziesięciu lat i na ten cel przeznaczyło prawie 30 mln zł. - Mimo podjętych działań nadal znajdujemy się w miejscu, które nas nie zadowala. To problem wszystkich miast regionu, bo smog nie zna granic administracyjnych – mówi prezydent Mieczysław Kieca. Dlatego tak duże nadzieje włodarze pokładają w ustawie antysmogowej, która zakazywałaby palenia w piecach niskiej jakości opałem. Co to dokładnie oznacza? – Ustalona zostanie jakość paliw ze wskazaniem odpowiedniej ilości siarki, popiołu i zawartości opałowej. Najgorsze są wątpliwej jakości muły. Jeżeli chodzi o urządzenia grzewcze to sugerowaliśmy, by do użytku dopuszczone zostały te z automatycznym podajnikiem min. klasy 3 – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tadeusz Dragon. - Największą bolączką spalania paliw stałych jest pył, którego cząsteczki wchodzą w układ krwionośny i powodują schorzenia rakowe. Odnotowano ogromną zachorowalność młodych ludzi w województwie śląskim. Cytując za profesorem Marianem Zembala - powietrze, którym oddychamy jest tym samym dla człowieka, co paliwo złej jakości dla samochodu – dodaje naczelnik.

10 lat walki z niską emisją

Miasto już od wielu lat walczy z problemem poprzez programy ograniczania niskiej emisji, dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, prowadzenie kampanii edukacyjnych, przeprowadzanie kontroli palenisk, czy wprowadzanie ulg. Prowadzi także inne działania, które wpływają na jakość powietrza. Mając na uwadze emisję spalin, w ciągu ostatnich lat przeznaczono środki na przebudowę układu komunikacyjnego i wymianę taboru komunikacji miejskiej.

Od 2007 roku miasto prowadzi termomodernizację własnych zasobów, m.in. oświatowych. - W latach 2007 - 2016 przeprowadziliśmy 11 termomodernizacji budynków. W tym roku planowanych jest sześć, w kolejnych latach także sześć. W 2019 roku wszystkie budynki będą po modernizacji – mówi prezydent Mieczysław Kieca.

W 2008 roku rozpoczęła się termomodernizacja budynków mieszkalnych. Na ul. Piłsudskiego i Jana likwidowano piece węglowe, w 2012 roku inwestycje takie wykonano na Rynku. Od 2007 roku do teraz przeprowadzono termomodernizację kilkudziesięciu budynków wielolokalowych.

Dobrym pomysłem okazała się też ulga podatkowa na Starym Mieście, z której skorzystało 25 podmiotów. W zamian za remont elewacji właściciele nieruchomości zostali zwolnieni z podatku na łączną kwotę 820 tys. zł.

Nie zabrakło działań z zakresu edukacji, na które przeznaczono 81 tys. zł.

Wodzisław Śląski jest jedną z pierwszych gmin, która zaczęła kontrolować posesje pod względem spalania odpadów w paleniskach. W tym roku skontrolowano już 29 posesji. Interwencje związane ze zgłoszeniami rosną z roku na rok.

Dofinansowania do wymiany źródeł ciepła

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2008-2010 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach obejmował wymianę w budynkach mieszkalnych nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne tj. węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa, gazowe, olejowe, elektryczne, a także pompy ciepła, ciepło sieciowe, inne czyste technologie. Program przewidywał również montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej pod warunkiem, że nie współpracowały z węglowymi kotłami komorowymi. Wielkość dotacji wynosiła 60 proc. nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 6 tys. zł na jeden obiekt.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono 163 modernizacje:

- w roku 2008 - 48 kotłowni, w tym zamontowano 36 kotłów ekologicznych z automatycznym podajnikiem paliwa (tzw. retortowych), 1 kocioł gazowy oraz 11 układów kolektorów słonecznych,

- w roku 2009 realizowana była modernizacja 55 kotłowni, w tym: montaż 29 kotłów retortowych, 7 kotłów gazowych, 2 kotłów olejowych oraz 17 układów kolektorów słonecznych,

- ostatni etap programu (rok 2010) obejmował modernizację 60 kotłowni. Zamontowano 50 kotłów retortowych, 3 kotły gazowe, 1 kocioł na drewno, a także 6 układów kolektorów słonecznych.

Kolejny realizowany równolegle projekt zakładał dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków budżetu Miasta. W latach 2007-2015 przeprowadzono 112 modernizacji. Na ten cel przeznaczono 800 tys. zł.

Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego o niskiej sprawności energetycznej na źródła ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym, itp.

- 2008 r. (12 tys. zł) dofinansowanie 11 kotłów retortowych, 1 kocioł gazowy.

- 2009 r. (16 tys. zł) dofinansowanie 5 kotłów retortowych, 5 kotłów gazowych, 1 kolektory słoneczne.

- 2010 r. (8 tys. zł) dofinansowano 8 kotłów retortowych.

- 2011 r. (9 tys. zł) dofinansowano 6 kotłów retortowych, 2 kotły gazowe oraz jedno podłączenie do PEC.

- 2012 r. (9 tys. zł) dofinansowano 4 kotły retortowe, 4 kotły gazowe, jedną pompę ciepła.

- 2013 r. (15 853,50 zł) dofinansowano 7 kotłów retortowych, 5 kotłów gazowych, 2 podłączenia do PEC oraz na potrzeby c.w.u. jedną instalację solarną oraz jedną pompę ciepła powietrze-woda.

- 2014 r. (20 987,75 zł) dofinansowano 8 kotłów retortowych, 6 kotłów gazowych, 2 pompy ciepła oraz na potrzeby c.w.u., 3 instalacje solarne oraz jedną pompę ciepła typu powietrze-woda.

- 2015 r. (9 tys. zł) dofinansowano 5 kotłów retortowych, 3 kotły gazowe oraz jedną instalację solarną na potrzeby c.w.u.

Aktualnie realizowany jest program KAWKA z WFOŚiGW, który ma na celu dofinansowanie 120 nowych urządzeń grzewczych. Złożono 267 wniosków. Liczba ta pokazuje, że lata kampanii ekologicznej przyniosły efekty. W miarę potrzeb i możliwości, urząd będzie uruchamiał kolejne programy dofinansowań.