UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ocena jakości wody w "Balatonie"

Woda z wodzisławskiego „Balatonu” systematycznie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia. Ostatnie próbki zostały pobrane jeszcze w tym miesiącu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie, z którego wynika, że w badanym zakresie woda w „Balatonie” spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

bieżąca ocena jakości wody - BALATON