Obchody Święta Policji w WCK

12 lipca o godzinie 12:00 w Wodzisławskim Centrum Kultury rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Policji, które obfitowały w liczne gratulacje i słowa uznania dla wodzisławskich funkcjonariuszy.

Podczas obchodów, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Jarosław Grudziński wręczyli policjantom medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie.

W uroczystości oprócz kierownictwa wodzisławskiego garnizonu, a także przełożonych odznaczanych policjantów, wziął udział prezydent miasta Mieczysław Kieca.

W 1919 roku 24 lipca powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. W nawiązaniu do tego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w 1995 roku 24 lipca Świętem Policji.