UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto dla wszystkich osób związanych z oświatą: nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji i obsługi oraz samych uczniów. Z tej okazji 15 października odbyły się w Zespole Szkół nr 1 miejskie obchody święta, podczas którego prezydent Mieczysław Kieca wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody i złożył gratulacje.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej to idealny moment, by nagrodzić najlepszych pracowników naszej oświaty.

Nagrodę Prezydenta otrzymało 27. nauczycieli z wodzisławskich szkół i przedszkoli. Listy gratulacyjne z rąk prezydenta Mieczysława Kiecy otrzymali pracownicy, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego i stopień nauczyciela mianowanego. Pogratulowano również nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych, którzy odeszli w ostatnim czasie na emeryturę.

- Jestem dumny, mogąc przyznać naszym nauczycielom tyle nagród i wyróżnień. To kolejny dowód na to, że nasza oświata jest na wspaniałym poziomie.  Dziś, patrząc na bardzo dobre efekty pracy środowiska oświatowego, mogę z dumą powiedzieć, że wodzisławskie placówki edukacyjne są naprawdę kuźnią wiedzy i talentów. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom wodzisławskich placówek oświatowych za ich codzienną pracę, trud wkładany w wychowywanie kolejnych pokoleń wodzisławian, poświęcenie i determinację w dobrym kształceniu naszych dzieci i młodzieży – mówił prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Wszystkim Nauczycielom oraz pozostałym Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, realizacji pasji, marzeń i zamierzeń, powodzenia w życiu zawodowym oraz na gruncie rodzinnym. Niech siła, którą macie w sobie, nigdy nie gaśnie i pozwala nadal kształcić młodych wodzisławian. Za każdy dzień Waszej pracy dziękujemy.