UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół nr 1

Rok 2019 jest szczególny dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. W sobotę 12 października minęło dokładnie 50 lat od uroczystego otwarcia nowego budynku szkoły. W związku z tym wspaniałym jubileuszem rok szkolny 2019/2020 obfituje w szereg imprez, spotkań i projektów łączących pokolenia oraz integrujących uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisko lokalne.

14 października 2019 roku był dniem wieńczącym nasze działania. Tego dnia obchody 50-lecia szkoły rozpoczęto Mszą świętą w kościele p.w. Św. Wawrzyńca na Wilchwach, a następnie goście udali się do auli szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia połączona z wystawą fotograficzną dotyczącą historii Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, obecnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.
W murach szkoły - jubilatki gości serdecznie przywitała dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Barbara Kowol. Wśród przybyłych byli m.in. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Izabela Kalinowska, a także Anna Kozowska – Soińska - Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku oraz radni Miasta Wodzisławia Śląskiego: Adam Kantor i Eugeniusz Ogrodnik. Radę Dzielnicy Wilchwy reprezentowała Przewodniczącą Rady Dzielnicy, Teresa Rybka. Swoją obecnością uroczystość uświetnili również dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.
Jubileuszową akademię poprowadzili wicedyrektor szkoły, Urszula Marus oraz nauczyciel wychowani fizycznego, Mateusz Cywka. Podczas uroczystości głos zabrał pierwszy kierownik i dyrektor szkoły, wieloletni pedagog, Stanisław Polok, który przypomniał zgromadzonym w auli gościom najstarsze dzieje naszej szkoły.
Zebrani w auli mieli okazję obejrzeć prezentację zdjęć z historii naszej placówki. Głos zabrał też prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, który w pełnym ciepłych słów przemówieniu docenił pięćdziesięciopięcioletni dorobek placówki oraz doskonałe połączenie jej tradycji z nowoczesną edukacją. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przekazał na ręce dyrektor, Barbary Kowol, jubileuszowy prezent – bon na zakup wyposażenia nowej sali lekcyjnej.
Z okazji święta szkoły Rada Rodziców ufundowała dla wszystkich uczniów i pracowników pamiątkowe, jubileuszowe tarcze, a także kosz wspaniałych, pachnących kwiatów.
W programie artystycznym ze swoimi wspomnieniami wystąpili absolwenci naszej szkoły, m.in. Barbara Mizia, Justyna Jarząbek, Karolina Mendla i Kacper Kamiński, a całość uroczystości uświetnił swoim występem zespół muzyków z I LO im. XIV Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. oraz grające na gitarach i skrzypcach uczennice naszej szkoły.
Na koniec nie zabrakło też słodkiego akcentu - ufundowanego przez Radę Rodziców jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. W ten symboliczny sposób mogliśmy podziękować sympatykom i przyjaciołom szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem wspierali naszą szkołę i pracowali na jej kolejne sukcesy.

14 października 2019 r. był radosnym dniem pełnym wrażeń, przemiłych życzeń, wspomnień i powrotów do przeszłości.