O Wodzisławiu Śląskim

Niezaprzeczalnym atutem inwestycyjnym Wodzisławia Śląskiego są jego mieszkańcy. To prężni, zaradni, korzystający z nadarzających się szans rozwojowych ludzie.

Prawidłowy rozwój miasta to nie tylko rozówj gospodarczy, ale również rozwój innych sfer życia. Mowa tu m.in. o możliwościach spędzania czasu wolnego, ofercie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.


Powierzchnia  - 49,51 km2
Ludność - 47 576 ( GUS 2020 r.)
Ludność w wieku produkcyjnym - 28 679 ( GUS 2020 r.)
Podmioty gospodarcze - 3978 ( GUS 2018 r.)
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego  - 22 (GUS 2018 r.)
Budżet Miasta (wydatki ogółem PLN) 265 366 849 złotych (UM 2021 r.)
Stopień pokrycia planem zagospodarowania przestrzennego  95 % (UM 2021 r.)
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ok 4 % (PUP 2020 r.)

 

Wodzisław Śląski jest miastem o charakterze przemysłowo-usługowym liczącym 48 000 mieszkańców. W jego bezpośredniej bliskości,  czyli w powiecie wodzisławskim zamieszkuje 158 tys. osób. Ciągle rozwijany jest tu sektor usług oraz produkcyjny ze szczególnym uwzględnieniem wysokich technologii. Duże znaczenie w strukturze gospodarczej miasta mają małe i średnie przedsiębiorstwa, co jest przejawem skuteczności i zaradności mieszkańców.

Wodzisław Śląski ma szybki i wygodny dostęp do polskich i czeskich portów lotniczych obsługujących zarówno ruch pasażerski jak i cargo. Zmodernizowana została także linia kolejowa nr 158, wykorzystywana do przewozów towarowych i pasażerskich o znaczeniu regionalnym
i międzynarodowym. Jest to pierwsze duże miasto leżące przy drodze Krajowej nr 78, łączącej Republikę Czeską z Polską poprzez przejście graniczne w Chałupkach. Droga nr 78 jest bezpośrednim połączeniem z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i czeskim miastem Ostrawa liczącym 300 tys. mieszkańców. Przez Wodzisław przebiegają ponadto trzy drogi wojewódzkie: DW 932, DW 933,
DW 936.

Miasto zlokalizowane jest przy autostradzie A1, a w odległości kilkunastu kilometrów od Wodzisławia Śląskiego znajdują się trzy węzły komunikacyjne autostrady: w Mszanie (5 km), Świerklanach (9 km) i Gorzyczkach (7 km). Dzięki temu w bardzo krótkim czasie można dojechać do węzła autostrad A1 i A4 w Sośnicy. Do Katowic, które jest centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest zaledwie godzina jazdy samochodem i to niezależnie od wybranej trasy. Dzięki temu Wodzisław Śląski charakteryzuje się dużymi możliwościami
i potencjałem logistycznym.

  

Zaufali nam:

   1. AZIS MINING SERVICE – specjalizuje się m.in. w usługach górniczych i ochronie    przeciwpożarowej.

   Zatrudnia 230 pracowników www.azis.pl

   2. POL-EKO APARATURA – producent aparatury laboratoryjnej zatrudniający 192    osoby
   www.pol-eko.com.pl

   3. Śląska Fabryka Okien KNS – jeden z czołowych producentów okien w oparciu o

   najnowocześniejsze rozwiązania europejskie. Zatrudnia 286 osób www.kns-okna.pl

   1. Handlobud Sp. z o.o. – składy budowlane www.handlobud.pl
   2. Agro-Wodzisław Sp. z o.o. – przemysł spożywczy www.agro-wodzislaw.pl
   3. Gros Sp. z o.o. – bramy garażowe www.gros.pl
   4. Damatic s.c. – automatyzacja produkcji, roboty przemysłowe www.damatic.pl
   5. System-Barosz Gwimet sp. z o.o. – branża metalowa, elektromaszynowa    www.sbg.barosz.pl
   6. SAS s.j. – producent zamków błyskawicznych www.sas.com.pl
   1. KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. – branża    automotive. www.pl.kes.cz
   2. BODtech Sp z o.o. – branża metalowa, elektromaszynowa www.bodtech.pl