UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Numery alarmowe

Niby każdy je dobrze zna, ale w sytuacjach stresowych może się okazać, że pomylimy numer policji z pogotowiem... Dlatego przygotowaliśmy niewielką ściągę z najpotrzebniejszymi numerami alarmowymi.

Komenda Powiatowa Policji
997; 112; 324537200; 32 7293355

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
998; 112; 32 4599393;32 4530215

Pogotowie Ratunkowe
999; 112; 32 4539880

Pogotowie Energetyczne
991; 32 3030303

Pogotowie Gazowe
992; 32 4552402

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
994; 32 4551840

Straż Miejska
986; 32 4551345; 604 620 588

Zgłoszenia związane z koniecznością usuwania i niszczenia niewypałów i niewybuchów – Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach
32 4614715

Równie ważne numery telefonów:

Służby Komunalne Miasta
32 4555193; 32 4554954

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32 4553557; 32 4556200

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
32 4551490; 32 4553683

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
32 4539713; 32 4539716

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
112; 32 4539393; 32 4530215

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32 4551430

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
32 4556032