Nowy numer "Herolda Wodzisławskiego"

Biuletyn Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Herold Wodzisławski” numer 4 (56)/2017 jest już dostępny.

Przeczytamy w nim o niezwykłej fundacji w naszym mieście, niosącej pomoc dzieciom już od ćwierć wieku. Są też wspomnienia o Tadeuszu Kijonce i jego przejmujący wiersz o wydarzeniach 1945 roku. Już na stałe zagościła na łamach Herolda ze śląską godką Ewelina Galwas, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta z 2017 roku i Ślązaczka Roku 2013. W biuletynie znalazł się też jeden z najstarszych tekstów o bitwie z Tatarami.

Papierowe wydanie „Herolda Wodzisławskiego”, w ograniczonym zakresie, jest dostępne w Galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia” w Wodzisławiu Śląskim. Galeria jest czynna w poniedziałki i czwartki w godzinach od 11:00 do 16:00.

źródło: Art Wladislavia