UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowy II zastępca prezydenta miasta

Od stycznia 2020 roku stanowisko II zastępcy prezydenta miasta obejmie Wojciech Krzyżek.

Trzydziestu trzech kandydatów wyraziło chęć objęcia stanowiska II zastępcy prezydenta Wodzisławia Śląskiego. Tylko sześciu z nich było mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego. Prezydent miasta Mieczysław Kieca podjął decyzję, że od stycznia 2020 roku stanowisko II zastępcy obejmie Wojciech Krzyżek. 

W nowej roli II zastępcy prezydenta Wojciech Krzyżek będzie nadzorować realizację zadań miasta dotyczących m.in. remontów i napraw dróg miejskich, transportu publicznego i prywatnego, gospodarowania zasobem lokalowym miasta, remontów mienia komunalnego, nadzoru właścicielskiego. II zastępca pokieruje całością zadań wykonywanych przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Architektury i Wydział Inwestycji Miejskich.

Wojciech Krzyżek ukończył Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej. Dotychczas pełnił funkcję m.in. dyrektora SP ZPS Szpitala Rejonowego w Raciborzu, naczelnika Wydziału Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Raciborza, zastępcy prezydenta ds. gospodarczych w Urzędzie Miasta Raciborza, specjalisty kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli (Delegatura w Opolu). Od listopada 2006 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję I zastępcy prezydenta miasta Raciborza.