UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowy dyrektor WCK poszukiwany

Wodzisławski samorząd poszukuje nowego pracownika. Ma nim być dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury, który byłby gotów objąć stanowisko w styczniu 2021 roku.

Kogo poszukujemy? Praca na stanowisku dyrektora centrum kultury wymaga od chętnych podjęcia się tego wyzwania przede wszystkim wykształcenia wyższego oraz minimum pięciu lat doświadczenia zawodowego, w tym mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym. To podstawy formalne. Od dyrektora WCK wymagać także będziemy znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, a także o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niezbędna u kandydata jest znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym. Konieczne do wykonywania pracy na tym stanowisku są także predyspozycje menadżerskie, wysokie umiejętności zarządzania zespołem pracowników oraz prowadzonymi projektami i zadaniami, umiejętność prowadzenia dialogu i negocjacji, dyspozycyjność. Mile widziana będzie znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

WAŻNE! Dyrektor centrum kultury musi być obywatelem polskim, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Jeśli jesteś osobą, która spełnia powyższe kryteria i chciałaby spróbować wymagającej, ale też niosącej ogrom satysfakcji pracy nad tworzeniem Wodzisławia Śląskiego, napisz do mnie. Swoje CV i dane kontaktowe wyślij na adres mojej skrzynki mailowej: m.kieca@wodzislaw-slaski.pl - przekazuje prezydent miasta Mieczysław Kieca.