UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowy dyrektor SKM

Funkcję dyrektora Służb Komunalnych Miasta objął dziś Janusz Lipiński, dotychczasowy komendant wodzisławskiej Straży Miejskiej.

W związku z przedwczesną śmiercią dyrektora Służb Komunalnych Miasta Ś.P. Krystiana Kalisza, pojawiła się konieczność powierzenia funkcji kierowniczej nowej osobie. - Sytuacja jest trudna. Nieodżałowana strata Krystiana Kalisza to niełatwy moment dla całego zakładu, załogi i dla nas. SKM nie mogą funkcjonować bez dyrektora, zwłaszcza teraz, w szczycie seoznu letniego. Zdecydowałem się zatem powierzyć to odpowiedzialne stanowisko sprawdzonemu i kompetentnemu wieloletniemu pracownikowi - wyjaśnia Mieczysław Kieca,  prezydent miasta.

Janusz Lipiński od 2006 roku pełnił funkcję komendanta Straży Miejskiej. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. jako kierownik Firmy Remontowo-Budowlanej Azalia Kietlice oraz wPrzedsiębiorstwie Wodno-Melioracyjne POLWOD Opole.  Ukończył Uniwersytet Opolski na kierunku inżynieria środowiska oraz wychowanie techniczne, specjalność - inżynieria ekologiczna.