Nowe środki na remonty dróg?

Ustawą z 23 października 2018 r. powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. - Jesteśmy do tego programu kompleksowo przygotowani. Dzięki systematycznej realizacji naszego miejskiego programu rozwoju sieci dróg miejskich, mamy skompletowaną dokumentację dla kilkunastu remontów i przebudów. To pozwoliło nam na przygotowanie aż trzech wniosków o dofinansowanie, których przedmiotem jest remont lub przebudowa aż 18 dróg w mieście – mówi prezydent Mieczysław Kieca.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. - Patrząc na cele nowego programu, możemy postarać się o to, by nasze drogi lokalne zyskały lepszą jakość, a tereny inwestycyjne, zwłaszcza te na Wilchwach, zyskały dobrej jakości dojazd. Od lat środki zewnętrzne pomagają nam realizować wiele planów i przyspieszać zmiany w mieście. Mam nadzieję, że w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych będzie podobnie.

Miasto w trzech przygotowanych, odpowiednio przeanalizowanych i przeliczonych wnioskach będzie starało się o pieniądze na 18 zadań drogowych:

1. Ulica Sasankowa - zmiana konstrukcji nawierzchni

2. Ulica Mieszka - remont

3. Ulica Leszka i Mieszka - przebudowa

4. Ulica Piasta (Mieszka 10) - remont

5. Ulica Tysiąclecia - zmiana konstrukcji nawierzchni

6. Ulica Marii Dąbrowskiej - zmiana konstrukcji nawierzchni

7. Ulica Józefa Chełmońskiego - zmiana konstrukcji nawierzchni

8. Ulica Ignacego Daszyńskiego - zmiana konstrukcji nawierzchni

9. Ulica Rolnicza - zmiana konstrukcji nawierzchni

10. Ulica Bolesława Krupińskiego - zmiana konstrukcji nawierzchni

11. Ulice Edwarda Sosny i Asnyka - zmiana konstrukcji nawierzchni

12. Ulica Elizy Orzeszkowej - zmiana konstrukcji nawierzchni

13. Ulica Osadnicza - modernizacja drogi etap II

14. Ulica Uśmiechu - przebudowa

15. Ulica Bolesława Prusa - zmiana konstrukcji nawierzchni

16. Plac Zwycięstwa (droga) - zmiana konstrukcji nawierzchni

17. Ulica Wańkowicza - zmiana konstrukcji nawierzchni

18. Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

Koszt wszystkich wymienionych inwestycji został oszacowany na ponad 19 mln zł. Wnioski zostaną złożone dziś, 12 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w sierpniu. Przeznaczone do remontu lub przebudowy drogi zostały podzielone na trzy grupy. - Przyświecało nam założenie, by maksymalnie zwiększyć szanse uzyskania punktów. Dlatego też bardzo dokładnie analizowaliśmy wszystkie kryteria oceny. Drogi, które mogą mieć szansę na uzyskanie dofinansowania, zostały pogrupowane tak, by dany wniosek spełniał jak najwięcej kryteriów i tym samym miał jak największe możliwości pozytywnej oceny - podkreśla prezydent.

Nie wszystkie drogi gotowe do wnioskowania

Przygotowując wnioski do FDS, pracownicy Urzędu Miasta sprawdzali możliwość zgłoszenia do programu jak największej ilości dróg w mieście. Nie wszystkie jednak spełniają programowe kryteria

Zgłoszone do FDS nie mogą zostać ulice:

1. Owocowa - nieuregulowany stan prawny

2. Słowiańska - budowa kanalizacji, porozumienie z PWiK jest w trakcie realizacji

3. Chrobrego - brak możliwości zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych

4. Remont Tysiąclecia 1-11, 13-23 - brak możliwości zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych

5. Jabłoniowa - nie spełnia warunków ministerialnego rozporządzenia

6. 1 Maja - nie spełnia warunków ministerialnego rozporządzenia

7. Wałowa od Pl. Gladbeck do nr 49 - część prac wykonano

8. Mieszka - chodnik - wykonano

9. Kubsza - brak aktualnej dokumentacji, w czasie remontu Pałacu Dietrichsteinów inwestycja nie wchodzi w grę

10. Głowackiego - brak aktualnej dokumentacji, w czasie remontu Pałacu Dietrichsteinów inwestycja nie wchodzi w grę

11. Boczna Ładnej - brak aktualnego pozwolenia na budowę

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Funduszu Dróg Samorządowych - kliknij tutaj.