Nowe prognozy dotyczące jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że w piątek, 12 stycznia na obszarze rybnicko-pszczyńskim ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie dostateczna.

WIOŚ przekazał, że wczoraj, 11 stycznia nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

Prognozowana jakość powietrza została przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji metereologicznych.

Należy pamiętać

Pamiętajcie, że ze względu na poziom stężenia dobowego wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Szczególnie narażone są:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.