UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowa strzelnica sportowa w mieście

Przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim powstanie nowa strzelnica sportowa na potrzeby szkoleniowe i treningowe. Na budowę obiektu miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 1,2 mln zł. Inwestycja ma mieć duży wpływ na dalszy rozwój wodzisławskiego biathlonu.

Wartość kosztorysowa inwestycji to 2 428 282,83 zł. Wysokość dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa strzelnicy sportowej w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby biathlonu wyniosła w sumie 1 214 000 zł.

Obiekt zostanie zbudowany na obszarze o łącznej powierzchni ok. 4000 m kw. Pole strzelnicy będzie złożone m.in. z toru strzeleckiego, stanowisk tarcz strzeleckich, rampy strzeleckiej, stanowisk z matami, miejsc dla trenerów, mediów i sędziów oraz kontenera magazynowo-socjalnego. Strzelnica będzie mieć podłoże trawiaste. Rundy karne oraz trasa biegowa będzie natomiast asfaltowa. Całość zostanie ogrodzona przez siatkę o wysokości ok. 2,1 m.

Obiekt będzie ogólnodostępny, odpłatny według cennika. Będą mogli korzystać z niego w szczególności: uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, zawodnicy klubów, organizacji sportowych, a także Policja, Wojsko Polskie, Oddziały Obrony Terytorialnej Kraju, Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka w Wodzisławiu Śląskim numer 2023 oraz uczniowie klas o profilu policyjnym szkół ponadgimnazjalnych z regionu.

Strzelnicą zarządzać będzie dyrekcja SP nr 28. Planowane jest zatrudnienie jednej osoby – pracownika administracyjno-gospodarczego do obsługi obiektu.