UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nowa Komunikacja Miejska

Na 27 stycznia zaplanowano wprowadzenie zmian w Komunikacji Miejskiej. Dzięki partnerstwu miasto-powiat wodzisławski mieszkańcy będą mogli korzystać na terenie miasta z uzupełniających się linii Komunikacji Miejskiej i Powiatowej.

Zmiany możliwe są do wdrożenia dzięki rozstrzygniętemu przetargowi na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Wodzisławiu Śląskim. Wykonawca wyłoniony w przetargu to P.P.U.H. „KŁOSOK” Andrzej Kłosok. Złożona oferta cenowa wyniosła 17 694 028,80 zł brutto. Przedsiębiorstwo będzie świadczyć usługi do końca 2023 r. Założona została realizacja ok. 1 932 000 wozokilometrów. Podpisanie umowy z przewoźnikiem zaplanowano na 24 stycznia.

Od 27 stycznia funkcjonować będą nowe rozkłady jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej. Można je pobrać, klikając tutaj.

Zmiany dotyczyć będą też przebiegu istniejących linii:

Dzięki współpracy z powiatem wodzisławskim Komunikacja Miejska i Komunikacja Powiatowa wzajemnie się uzupełniają. Dzięki wspólnym działaniom i dotacji miasta na rzecz organizacji Komunikacji Powiatowej (850 tys. zł) mieszkańcy dzielnic takich jak np. Wilchwy (linie nr 37, 38), Kokoszyce (linie nr 37, 41) czy Zawada (linie nr 37, 41) znacznie szybciej dojadą do centrum miasta. Miasto i powiat, szukając najlepszych rozwiązań, wspólnie pracowały nad przebiegiem poszczególnych linii czy rozkładami. Razem analizowały możliwość przejęcia obsługi poszczególnych części miasta. Rozkłady jazdy autobusów Komunikacji Powiatowej dostępne są tutaj.

Umowa z wyłonionym w przetargu przedsiębiorstwem oznaczać będzie także wprowadzenie do użytkowania w kolejnych miesiącach nowych miejskich autobusów. Niskopodłogowe autobusy mają wbudowaną klimatyzację, która jest wydajnościowo dostosowana do powierzchni kabiny pasażerskiej. Są wyposażone w system informacji pasażerskiej tj. elektroniczne tablice kierunkowe wykonane w technologii LED (czołowa, boczna, tylna, wewnętrzna) oraz w urządzenia automatycznie wygłaszające przez głośniki komunikaty o przystanku aktualnym oraz następnym.

Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu poinformował także o bezpłatnych przejazdach autobusami Komunikacji Miejskiej w soboty i niedziele. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są m.in. posiadacze karty „Rodzina 3+” wydawanej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Dostępna będzie także sprzedaż biletów jednorazowych u kierowcy za pomocą zbliżeniowej karty płatniczej. W kolejnych miesiącach na dworcach autobusowym i kolejowym użytkownikom ma zostać udostępniony ponadto stacjonarny biletomat do sprzedaży biletów jednorazowych.

Gdzie można zgłaszać sugestie odnośnie do zmian w Komunikacji Miejskiej, nowych rozkładów jazdy itd.? Zapraszamy do kontaktu mailowego z pracownikami Referatu Dróg Wewnętrznych i Transportu Urzędu Miasta (e-mail: inwestycje@wodzislaw-slaski.pl).