Nieruchomości usługowe przy Batorego na sprzedaż

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek przy ul. Stefana Batorego w Wodzisławiu Śląskim. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej to 16 150 m kw.

Przez przeznaczenie pod tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie podstawowe) należy rozumieć obiekty usługowe: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, usług zw. z obsługą pojazdów za wyjątkiem stacji paliw, bankowości, hotelarskie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, turystyki, a także obiekty: straży pożarnej, policji, sportu i realizacji, obiekty biurowe, o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: mieszkania wbudowane w budynki usługowe, obiekty rzemiosła zw. z działalnością wytwórczą oraz budynki mieszkalne jednorodzinne.

Nieruchomości z bezpośrednim dostępem do ul. Stefana Batorego położone są poza strefą centralną miasta, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Są niezabudowane, porośnięte trawą. Teren nieruchomości pochylony jest w kierunku południowym. Przez część działki nr 480/2 wzdłuż ul. Stefana Batorego przebiega sieć wodociągowa. W przypadku nieruchomości istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Dojazd do miejsca dostępny jest dzięki drodze o nawierzchni asfaltowej. Granice terenu zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną.

Cena wywoławcza nieruchomości to 1 066 000 zł netto. Przetarg odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 11:00 (szczegółowe informacje - pobierz).

Informacje ws. przetargu można uzyskać u pracowników Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (ul. Bogumińska 4a, pokój nr 100, tel. 32 45 90 508).

Galeria