UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nieruchomość gruntowa przy ul. Bogumińskiej na sprzedaż

Prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim, o łącznej powierzchni 483 m kw.

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy usługowej, składów, magazynów i zabudowy mieszkalnej. Jej kształt jest zbliżony do trapezu, teren jest lekko nachylony w kierunku wschodnim, od strony południowej obejmuje część rowu. Jest również częściowo porośnięta drzewami i krzewami pochodzącymi z samosiewu. Istnieje możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej.

Przetarg

Przetarg odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 101 na parterze). Szczegółowe informacje można pobrać, klikając tutaj.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 tys. zł.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działki w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Informacje ws. przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4a (pokój 106, nr tel. 32 45 90 562).

Galeria