UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nasz projekt w drugim etapie oceny programu im. W. Stasiaka

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zakończył procedurę wyboru projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu "Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka" na 2020 r. Wodzisławski magistrat zgłosił do konkursu dwa projekty. Jeden z nich pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim” przeszedł do kolejnego etapu.

Grupa robocza ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów lokalnych w ramach programu "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" oceniła 35 wniosków nadesłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wodzisławski projekt znalazł się na liście projektów, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wybrane projekty zostaną przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Międzyresortowy Zespół ds. Programu – koordynujący i monitorujący wdrażanie programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji - dokona analizy i oceny przedłożonych przez wojewodów projektów. Po wyłonieniu najlepiej ocenionych projektów, Minister Finansów uruchomi środki z rezerwy celowej budżetu państwa w celu przekazania ich do budżetu wojewodów zgodnie z informacjami z MSWiA oraz wnioskami otrzymanymi z urzędów wojewódzkich.

Więcej informacji dotyczących projektu zgłaszanego przez wodzisławski magistrat można znaleźć, klikając tutaj.