Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Program przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo; w odniesieniu do szkół zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Program realizowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Cel główny Programu  to  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy; wspieranie między innymi szkół podstawowych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

 • promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzież;
 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki;
 • realizację działań promujących czytelnictwo.