Nagroda Złoty Wawrzyn

„Złoty Wawrzyn” pozwala docenić zasłużone dla Wodzisławia Śląskiego osoby bądź instytucje i honoruje ich pracę. Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i tworzenie wspólnego dobra, osobom przyczyniającym się do jego rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Nagroda ma charakter prestiżowy.

Zgodnie z przyjętym przez radnych regulaminem nadawania „Złotego Wawrzyna” wniosek o nadanie nagrody będą mogli składać: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady, prezydent, organizacje pozarządowe, których siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski oraz co najmniej 100 mieszkańców miasta. Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta oraz do pobrania poniżej. Wypełniony wniosek powinien wpłynąć do Urzędu Miasta od 1 stycznia do 31 maja danego roku. Po tym terminie wszystkie wnioski zostają rozpatrzone przez Kapitułę, która przedstawia kandydatów do nagrody prezydentowi. Osoba uhonorowana „Złotym Wawrzynem” otrzymuje dyplom, statuetkę oraz znaczek metalowy.

Dokumenty do pobrania:

Laureaci 2012

10 sierpnia 2012 roku poznaliśmy dwóch pierwszych laureatów „Złotego Wawrzyna”. Kapituła spośród grona nominowanych wskazała dwie osoby: dr. Józefa Musioła oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Gatnara.

Dr Józef Musioł - (ur. 9 stycznia 1933 w Połomi) – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, dziennikarz, literat. Pochodzi z rodziny o powstańczych tradycjach. W dzieciństwie był łącznikiem Armii Krajowej. Uczył się w szkole podstawowej w Moszczenicy, następnie w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. Był nauczycielem w szkołach w Wodzisławiu Śląskim – Kokoszycach i Bełsznicy. Studiował prawo na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1977-1983 był sędzia Sądu Najwyższego, w tym w latach 1978-1983 delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce. 1983-1990 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym w latach 1989-1990 był również dyrektorem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W latach 1988-1990 członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W latach 1993-1997 był adwokatem, a od 1997 ponownie sędzią Sądu Najwyższego. W 2003 przeszedł w stan spoczynku.

Prof. Eugeniusz Gatnar - (ur. 16 sierpnia 1960 w Wodzisławiu Śląskim) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W1993 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1999 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. 10 lat później otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Jest autorem licznych prac naukowym, w tym kilku monografii. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii, informatyki ekonomicznej oraz statystyki. Zasiadał w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz we władzach Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 2010 objął stanowisko członka zarządu NBP. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Laureaci 2014

10 sierpnia 2014 poznaliśmy laureatów „Złotego Wawrzyna”. Kapituła wśród grona nominowanych wybrała Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia.

Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia - Osiągnięcia działającego od 1982 roku zespołu są imponujące. To kilkadziesiąt wyróżnień i nagród zdobytych w Polsce oraz wielu innych krajach. Więcej o Vladislavii dowiedzieć się można odwiedzając stronę internetową zespołu, do czego gorąco zachęcamy. W zespole działa kilka grup tanecznych i kapela. Występuje w nim w sumie około 100 dzieci i młodzieży z Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Założycielką zespołu jest Wanda Bukowska, która wraz ze swoją następczynią Dominiką Brzozą-Piprek odebrały nagrodę dla zespołu.

 

Laureat 2015

Stanisław Oślizło - urodził się 13 listopada 1937 r. w Wodzisławiu Śląskim. Nominalny obrońca, kapitan reprezentacji Polski i Górnika Zabrze, strzelec jedynej bramki w historii polskiej piłki w finale Pucharu Zdobywców Pucharów w meczu z Manchesterem City.

Był zawodnikiem Kolejarza Wodzisław Śląski (dzisiejsza Odra), Kolejarza Katowice (1954-1955), Górnika Radlin (1956-1959) i Górnika Zabrze (1960-1972); wystąpił w 58 meczach Reprezentacji Polski (1961-1971), zdobywając dla niej jedną bramkę. Ośmiokrotny mistrz Polski (1961-1971), Sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski (1965-1972), finalista Pucharu Zdobywców Pucharów (1970).

Sześciokrotnie wznosił Puchar Polski w barwach zabrzańskiego klubu, dzięki czemu zdobył go z Górnikiem na własność. Spełniał się w roli trenera, prowadząc takie kluby jak GKS Katowice, Odrę Wodzisław Śląski, Piasta Gliwice, Carbo Gliwice i Górnika Zabrze. Był rzecznikiem prasowym zabrzańskiego Górnika, a także twarzą jubileuszu 60-lecia klubu.

Zasłużony Mistrz Sportu, czterokrotny laureat Złotych Butów w plebiscycie Sportu (1961, 1962/63, 1966/67 i 1967/68), członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

 

Laureatka 2016

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek - autorka lub współautorka blisko 200 prac naukowych, od 1988 r. związana z okulistyką śląską, aktualnie zatrudniona jako kierownik w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz jako lekarz kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach.

Kierowała licznymi badaniami klinicznymi i naukowymi. Jako główna badacz prowadziła między innymi: "Badanie dotyczące skuteczności leków w jaskrze", "Ocena skuteczności leczenia schorzeń rogówki" czy "Ocena skuteczności leczenia cukrzycowego obrzęku plamki".

Laureatka 2017

Wiesława Kiermaszek-Lamla - aktywny samorządowiec, społecznik. Jej postać nierozerwalnie kojarzy się z działalnością Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”, wspierającej funkcjonowanie Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

W latach 1989-1991 była posłanką na sejm RP X kadencji. Od 1992 roku angażowała się w pracę społeczną w Radzie Miejskiej, jako członek Komisji Rozwoju Miasta. Od 1994 do 2010 roku, nieprzerwanie przez sześć kadencji, pełniła funkcje Radnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. W 1992 roku objęła funkcję prezesa zarządu fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”. Cele fundacji było i jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Jednym ze sposobów realizacji tego celu była budowa ośrodka rehabilitacji. Fundacja założona została aktem notarialnym przez parafie dekanatu wodzisławskiego i pszowskiego oraz miasto Wodzisław Śląski, a jej celem było utworzenie miejsca, w którym dzieci potrzebujące leczenia rehabilitacyjnego mogłyby uzyskać specjalistyczną pomoc. I tak też się stało. Od momentu rejestracji fundacji Wiesława Kiermaszek-Lamla rozpoczęła intensywne poszukiwania źródeł budowania ośrodka, zwracała się z prośbą do władz samorządowych, angażowała się w organizację aukcji, loterii, festynów i charytatywnych balów prezydenckich. Ośrodek stanął w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się żłobek, do użytku oddano go1998 roku. Pierwszym zakupem był sprzęt do hydroterapii.

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” co roku współfinansuje m.in. zakup sprzętu terapeutycznego, czy wyżywienie dzieci z pobytu dziennego ośrodka, finansuje też rehabilitację podopiecznych placówki. Osoby działające w fundacji skupiają się na różnych przedsięwzięciach, które zmierzają do poprawy warunków dzieci objętych pieczą WORiT-u. Ich sztandarowym działaniem jest zbiórka pieniędzy na cmentarzach całego powiatu wodzisławskiego w Dniu Wszystkich Świętych. Pieniądze fundacja pozyskuje też z jednego procenta. Obecnie WORiT obejmuje opieką ponad 600 dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Wiesława Kiermaszek-Lamla była długoletnim członkiem Rady Dzielnicy Kokoszyce. Za swoją postawę i działalność otrzymała wiele cennych i ważnych odznaczeń w tym między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Srebrny i dwukrotnie Złoty za zasługi dla pożarnictwa, czy medal za zasługi dla miasta Wodzisławia Śląskiego nadanym przez Radę Miejską w 1985 roku.

Laureaci 2018

Wodzisławski Chór Mieszany "Jadwiga" - Wodzisławski chór mieszany „Jadwiga" skupia w swych szeregach mieszkańców dzielnicy Radlin II i okolic. Ich celem jest kultywowanie miłości do śpiewu. W swoim repretuarze mają kompozycje polskiej i światowej literatury chóralnej. Początki powstania chóru datuje się na 1912 roku. Natomiast rozkwit jego działalności nastąpił w 1978 roku, z chwilą dołączenia do grupy dyrygent Teresy Ucher, która przez 15 lat bezinteresownie dyrygowała zespołem.

20 lat później Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim objął patronat nad chórem. Dzięki wieloletniej współpracy i wsparciu, chórzyści zyskali nowe stroje oraz mogli nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Śpiewaczym Ostrawskich Nauczycielek. Polsko-czeskie współdziałanie zaowocowało w realizację projektu "Śląska Muzyka", który pozwala na integrację amatorskich zespołów chóralnych, poznanie repertuaru i pieśni przygranicznego sąsiada. W czasie spotkań organizowane są warsztaty wokalne pod okiem czeskiego i polskiego dyrygenta oraz wymiana doświadczeń śpiewaczych.Grupy pragną w przyszłości opracować śpiewnik z zebranym repertuarem ludowych pieśni w języku czeskim i polskim.

Chór „ Jadwiga” jest również członkiem Konfraternii Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego, a także Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Izabella Zielecka-Panek - wszechstronna wodzisławianka, która jest chórmistrzem, doktorem habilitowanym sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalizacją „jeździectwo” i hodowcą koni angloarabskich. Jest związana z Reprezentacyjnym Chórem Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz chórem kameralnym Ad Libitum. Ze swoimi zespołami uzyskała ponad 65 prestiżowych nagród, np. World Choral Festival Grand Prix Pattaja (Tajlandia), Busan Choral Festival (Korea Pd.). Laureatka jest pomysłodawcą oraz dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie oraz wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia „Via Musica” - organizatora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej „Viva il canto” w Cieszynie. Współpracuje z czołowymi artystami sceny polskiej i europejskiej zarówno klasycznej, operowej, jak i rozrywkowej (np. Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Krzesimir Dębski, Andrzej Lampert, Urszula, Anna Jurksztowicz, Robert Janowski, Kayah, Tomasz Filipczak, a także Artur Żmijewski, Jan Frycz i Józef Broda). W listopadzie 2017 r. akademicka Harmonia towarzyszyła Andrei Bocellemu w polskim koncercie w Tauron Arenie w Krakowie dla ponad 20 tysięcy widzów. Z kolei  w styczniu 2018 chór wziął udział w trasie koncertowej The Lord of the Rings in Concerts, gdzie w największych salach widowiskowych Polski prezentował na żywo oskarową muzykę Howarda Shora’a, podczas prezentacji filmy Władca Pierścienie –Drużyna Pierścienia. 

W swoim dorobku posiada 16 autorskich płyt CD nagranych z Harmonią i Ad libitum, ponad 800 koncertów oraz 1000 zrealizowanych utworów chóralnych i 30 dzieł oratoryjno-kantatowych oraz szereg programów i audycji dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat.

Laureat 2019

Kazimierz Cichy - wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Wszystkie jego osiągniecia związane są z jego zainteresowaniami i pasjami. Wynikają z ogromnego zainteresowania do przyrody, fascynacji historią Wodzisławia Śląskiego i jego okolic.

Lista osiągnięć związanych z jego zainteresowaniami jest bogata. Jest twórcą galerii ,,Art Vladislavia” na wodzisławskim rynku, inspiratorem odbudowy Baszty Rycerskiej na Grodzisku, wykonania rzeźb postaci związanych z historią Wodzisławia oraz zegara słonecznego.

Pan Kazimierz był inicjatorem Klubu Ekologicznego oraz Jarmarku Frańciszkańskiego. Jego zasługą jest wydawanie ,,Herolda Wodzisławskiego”, bardzo unikatowego pisma.

Napisał szereg książek dotyczących Wodzisławia i ziemi wodzisławskiej np. publikację: "Wodzisław Nasze Miasto" i album: "Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej". Był wielokrotnie nagradzany za swoje dokonania. Jego działalność została uwieczniona w dwóch pracach magisterskich.Zapisal się jako inicjator spotkań z młodzieżą. Jego kontakty obejmowały tematy edukacji ekologicznej, regionalnej, europejskiej. Realizowane były głównie za pośrednictwem Szkolnych Kół Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzislawskiej, konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej oraz poświęconej ochronie zabytków.

W 1995 roku Kazimierz Cichy otrzymał od Wojewody Katowickiego Eugeniusza Ciszaka podziękowanie za społeczną działalność na Ziemi Wodzisławskiej. Za swoją aktywność w dziedzinie kultury został w 2003 roku nagrodzony przez Polską Akademię Nauk w Warszawie - medalem i dyplomem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju wiedzy o regionie.

W 2006 roku Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim złożyło wniosek o przyznanie Nagrody w Dziedzinie Kultury w kategorii "twórczość literacka i publicystyczna", którą Kazimierz Cichy również otrzymał.

Kazimierz Cichy, zgodnie z propozycją nowego prezesa Towarzystwa Piotra Hojki i sekretarza Kazimierza Mroczka, otrzymał tytuł „Honorowego Prezesa”.

Kapituła nadania nagrody "Złoty Wawrzyn" podjęła decyzję, że w roku 2020 nagroda nie została przyznana.

Laureat 2021

Sławomir Kulpa - wielki miłośnik ziemi wodzisławskiej. Większość swojego zawodowego życia poświęcił pracom archeologicznym i historii Wodzisławia Śląskiego. Jest autorem, współautorem i redaktorem wielu publikacji o naszym mieście, m.in. "Zamek wodzisławski i jego właściciele", "Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie", "Kierunek Loslau", "Wodzisław Śląski - obrazy z przeszłości". Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora wodzisławskiego Muzeum. Na początku sierpnia 2021 roku wraz ze swoimi pracownikami rozpoczął prace archeologiczne najbardziej tajemniczego i zarazem mrocznego wzgórza w Wodzisławiu Śląskim, zwanego - Galgenberg.

Laureat 2022

Roman Juzekspołecznik zaangażowany w problemy mieszkańców miasta. Wielokrotny członek Rady Dzielnicy Stare Miasto oraz przewodniczący. Radny Rady Powiatu Wodzisławskiego dwóch kadencji oraz Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Od 2000 roku członek zarządu Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Inicjator działań społecznych, charytatywnych, kulturalnych i ekologicznych.