Nabór ofert na wykonanie usług przez biegłych sądowych

Trwa nabór ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu Śląskim.

Oferty cenowe należy złożyć do 16 lutego, do godz. 13:15 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4b). Kryteria, które zostaną wzięte pod uwagę podczas wyboru, to cena brutto i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.

Szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu prezydenta miasta (kliknij tutaj). Załącznik do zapytania ofertowego można pobrać tutaj.