UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w roku 2020.

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

- osoby posiadajace dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem asystenta będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, a także pomoc w zakupach czy załatwieniu spraw urzędowych.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2020 i złożenie jej drogą emailową (kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl) lub osobiście w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (od poniedziałku do środy w godz. od 7:15-15:15, czwartek od 7:15- 17:15, piątek od 7:15-13:15).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 459 06 85 lub 32 459 06 67.

Do pobrania:

źródło: MOPS