Nabór do Wodzisławskiej Rady Seniorów

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszym mieście powołana została Wodzisławska Rada Seniorów. W tym roku 4-letnią kadencję zakończyła obecna Rada. Dziś, tj. 22 września br. pojawiło się zarządzenie prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków wspomnianego organu.

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego w poniedziałek, 22 września br. ogłosił nabór na członków Wodzisławskiej Rady Seniorów, która zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Przypominamy, że w skład Rady wchodzi 8 członków, a ich kadencja trwa 4 lata. Członkiem może być osoba, która na stałe mieszka w Wodzisławiu Śląskim i uzyska poparcie co najmniej 40 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w mieście, z wyjątkiem osób wskazanych spośród swoich przedstawicieli przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Dana osoba może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Posiedzenia Rady odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Do pobrania