Nabór do Rady Seniorów przedłużony

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszym mieście powołana zostanie Wodzisławska Rada Seniorów. Właśnie został wydłużony termin składania dokumentów.

Nabór do Wodzisławskiej Rady Seniorów odbywa się w drodze ogłoszenia przez prezydenta miasta Mieczysława Kiecę. Termin zakończenia rekrutacji został przedłużony do 25 kwietnia 2018 r. Dokumenty konieczne do złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, w przypadku zgłoszenia danej kandydatury, to formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj, by pobrać) oraz lista poparcia (kliknij tutaj, by pobrać).

Więcej informacji o naborze znalazło się w uchwale ws. powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów, która została przyjęta podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Uchwała zawiera statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady działania. Można ją pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej (kliknij tutaj).

O Wodzisławskiej Radzie Seniorów

Wodzisławska Rada Seniorów będzie zrzeszać przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

W skład Rady ma wejść 8 członków. Ich kadencja będzie trwać 4 lata. Członkiem może być osoba, która na stałe mieszka w Wodzisławiu Śląskim i uzyska poparcie co najmniej 40 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w mieście, z wyjątkiem osób wskazanych spośród swoich przedstawicieli przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Dana osoba może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Posiedzenia Rady odbywać będą się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.