Nabór do projektu „Moja firma – mój sukces”

Pięć osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 30. roku życia otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystko dzięki projektowi pn. „Moja firma – mój sukces”, który realizowany jest przez Powiat Wodzisławski i Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Nabór do projektu trwa do 15 września.

Aby skorzystać z szansy, należy zgłosić się do Cechu w Wodzisławiu Śląskim (ul. Zamkowa 5, tel. 32 455 49 85, 32 455 69 14, biuro@cech.wodzislaw.pl) w celu poznania szczegółowych warunków dotyczących rekrutacji. Jednym z warunków jest ukończony 30. rok życia, posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz zamieszkiwanie na rewitalizowanych obszarach miast: Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Rydułtów lub Pszowa.

Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Otrzymają one wsparcie doradczo-szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Rekrutacja uczestników trwa do 15 września. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, bo to niepowtarzalna szansa na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

źródło: powiatwodzislawski.pl