Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Pomocą Żywnościową w ramach Podprogramu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 235 proc. kryterium dochodowego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł (235 proc. wynosi 1823,60 zł)
  • dla osoby w rodzinie 600 zł (235 proc. wynosi 1410 zł),

na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych przy ul. Daszyńskiego 3, w godzinach:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-10:00,
  • poniedziałek-środa: 14:00-15:00,
  • czwartek: 14:00-17:00.

celem wstępnej weryfikacji uczestnictwa w Podprogramie 2021 Plus.

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty
  2. Potwierdzenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie się do MOPS

Jednocześnie informujemy, iż w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające ww. kryterium dochodowe i korzystające ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku - informuje MOPS.

źródło: MOPS