Nabór do Programu "Czyste powietrze dla Miasta"

Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W tym pomaga m.in. miasto, oferując dofinansowania. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze dodatkowym do Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023". Nabór wniosków ruszy jutro, tj, 16 marca i potrwa do 6 kwietnia br.

Do kogo skierowany jest Program?

Program kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie Wodzisławia Śląskiego.

W Programie przewidziano likwidację:

 • kotłów na paliwo stałe poniżej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012,
 • miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń,
 • kotłów gazowych starszych niż 10 lat,

oraz podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub montaż następujących źródeł ciepła:

 • kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem paliwa 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • kotłów na biomasę 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • kotłów gazowych kondensacyjnych,
 • urządzeń zasilanych energią elektryczną,
 • pomp ciepła dla potrzeb c.o.

W Programie przewidziano montaż dowolnych technologii wykorzystujących energię odnawialną dla potrzeb przygotowania c.w.u. np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Wysokość dotacji

 • Zabudowa węzła cieplnego - podłączenie do sieci ciepłowniczej - do 6,4 tys. zł,
 • zabudowa pompy ciepła dla potrzeb c.o. - do 10 tys. zł,
 • zabudowa kotła gazowego - do 8 tys. zł,
 • zabudowa kotła węglowego/kotła na biomasę/źródła ciepła zasilanego energią elektryczną - do 5 tys. zł,
 • montaż instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u. (w tym kolektory słoneczne, pompy ciepła) - do 4 tys. zł.

Ważne

Dofinansowaniem mogą być objęte prace wykonane po podpisaniu umowy dotacji z miastem. Warunkiem uzyskania dofinansowania do kotła węglowego jest brak posiadania przyłącza budynku mieszkalnego do sieci gazowej.

Dofinansowanie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu środków na realizację wnioskowanej inwestycji.

Nabór wniosków

Wnioski można składać od 16 marca do 6 kwietnia 2023 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4B). W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na temat programu znajduje się w regulaminie. Szczegółowy informacji udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 454, 32 45 90 563).

Do pobrania

Wniosek [otwiera się w nowym oknie].
Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" [otwiera się w nowym oknie].
Uchwała nr LI/516/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 26 października 2022 r. [otwiera się w nowym oknie].
Uchwała nr XL/398/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 22 grudnia 2021 r. [otwiera się w nowym oknie].