Na wizytę w Urzędzie Miasta umów się telefonicznie

W wyniku pandemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi mieszkańców w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Osobista wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej telefonicznej rezerwacji.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego pracuje i realizuje wszystkie zadania. Z uwagi na bezpieczeństwo klientów, jak i pracowników magistratu, ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa klienta. 

Jak umówić się na wizytę w urzędzie?

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania z właściwym wydziałem lub biurem, w godzinach pracy Urzędu.

Wykaz numerów telefonów dostępny jest na stronie miasta, w zakładce "Urząd" [otwiera się w nowym oknie] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie]. 

Wyjątek stanowią osoby rejestrujące zgon, które nie muszą umawiać się na wizytę.

Dokumenty składaj drogą elektroniczną 

Mieszkańcy mogą składać dokumenty drogą elektroniczną (ePUAP [otwiera się w nowym oknie]SEKAP [otwiera się w nowym oknie], e-mail) - w wybranym przez siebie czasie i miejscu, bez ograniczeń czasowych w postaci godzin pracy magistratu.

Ponadto dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia) można umieścić w "skrzynce podawczej", znajdującej się przed wejściem do budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Kasa nieczynna do odwołania 

Przypominamy również, że kasa Urzędu Miasta jest nieczynna do odwołania. Wszystkich wpłat na konto magistratu można dokonywać bez dodatkowych opłat w:

1. Banku Pekao SA. w Wodzisławiu Śl., os. XXX-lecia 62, w godzinach 11:00-16:00;

2. Mikołowskim Banku Spółdzielczym - w placówkach:

 • Wodzisław Śl., ul. Mendego 26, w godzinach od 8:00 do 16:00;
 • Wodzisław Śl., os. 1 Maja 27, w godzinach od 8:30 do 16:00;
 • Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 27, w godzinach od 8:30 do 16:00;
 • Radlin, ul. Józefa Rymera 15:
  w poniedziałki, w godzinach od
   7:30 do 15:00,
  we wtorki, w godzinach od 
  7:30 do 16:30,
  w środy, w godzinach od 7:
  30 do 15:00,
  w czwartki, w godzinach od 7
  :30 do 15:00,
  w piątki, w godzinach od 
  7:30 do 13:30;
 • Mikołów, ul. Krakowska 29, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Urzędowe opłaty można regulować przelewem bankowym, korzystając z bankowości elektronicznej.

Rachunki bankowe wodzisławskiego magistratu:

 • Bank PEKAO SA, Oddział Rybnik, 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
 • Międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:
  PKOPPLPW PL67 1240 4357 1111 0010 3970 8909

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy: 56 1240 6960 2927 0211 1111 1111.