Muzykon z Władysławem Szymańskim

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Wodzisławia Śląskiego powraca Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "MUZYKON". W niedzielę, 29 sierpnia o godzinie 19:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przed publicznością zaprezentuje się Władysław Szymański.

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "MUZYKON" zorganizowany został w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”. Wydarzenie zmieniło dotychczasową formułę i odbywa się w dwóch państwach, Polsce i Czechach. 13 września 2020 r. udało się zainaugurować 13. już edycję "MUZYKONU". Festiwal otworzył koncert organowy Tomáša Thona, w kościele św. Mikołaja w Ludgierzowicach. Przez wzgląd na sytuację epidemiczną i wprowadzony w związku z tym szereg zakazów, organizatorzy  postanowili, że pozostałe koncerty organizowane w ramach festiwalu zostają przeniesione na 2021 rok.

Kim jest Władysław Szymański?

Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.