Muzyczna wymiana doświadczeń w ramach "Muzykonu"

11 września br. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się Spotkanie instytucji - "Poznajmy się" w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”. W wydarzeniu wzięły udział osoby zajmujące się zawodowo i hobbystycznie szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz goście z Czech, w tym starosta gminy Ludgierzowice - Daniel Havlík.

Podczas spotkania prelegenci, reprezentujący miasto Wodzisław Śląski, przedstawili swój dorobek, wymienili się doświadczeniami w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Podczas spotkania głos zabrali: Marek Sobota, Emilia Kopiec, Krzysztof Lukas oraz Sławomir Kulpa.

Jako pierwszy zaprezentował się dr Krzysztof Lukas - wieloletni kierownik artystyczny Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „MUZYKON”. Opowiedział o początkach Festiwalu, trudnościach z jakimi przyszło się mierzyć, chwilach wartych zapamiętania oraz wspaniałych i cenionych artystach, którzy swoimi koncertami uświetnili poprzednie edycje wydarzenia.

Następnie głos zabrał Marek Sobota - instruktor Wodzisławskiego Centrum Kultury, muzyk z pasji, pedagog z powołania, kierownik artystyczny Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej. To właśnie Wodzisławskiej Orkiestrze Rozrywkowej poświęcił swoje wystąpienie.

Z kolei Emilia Kopiec - dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wodzisławiu Śląskim, dyrygent chóru  "Canticum Novum" - podzieliła się z zebranymi gośćmi historią wielokrotnie nagradzanego i cenionego przez lokalną społeczność Miejskiego Chóru Młodzieżowego „Canticum Novum”, który działa w naszym mieście z powodzeniem od ośmiu lat.

Sławomir Kulpa - dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim - przybliżył historię urodzonego w naszym mieście Richarda Kugele, który łącznie skomponował ok. 400 utworów, w tym utwory fortepianowe, organowe, pieśni, chór, msze.

Celem spotkania była polsko-czeska integracja środowisk zajmujących się na co dzień szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych a także rozpropagowanie wiedzy o muzyce klasycznej czy sztuce sakralnej pogranicza.

Galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć na fanpage'u miasta w portalu Facebook, tutaj.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.