Muzeum

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zostało powołane do życia 1 stycznia 1971 r. uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim oraz decyzją Ministra Kultury i Sztuki. Na siedzibę nowo otwartej placówki obrano XVIII wieczny pałac fundacji rodu Dietrichstein.

Powstanie Muzeum było ukoronowaniem wieloletniej pracy, intensywnej działalności kolekcjonerskiej miejscowej ludności, a przede wszystkim zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, które przez szereg lat pozyskiwało zabytki jak również eksponaty obrazujące dorobek kulturowy całego regionu. Działalność ta znalazła pełne uznanie u władz miejscowych, które na ekspozycję zbiorów przeznaczyło część pomieszczeń pałacu, co dało tym samym możliwość powstania Izbie Regionalnej. Działalność Izby Regionalnej patronowana była przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz koła Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

Uroczyste otwarcie wodzisławskiej placówki muzealnej nastąpiło w dniu 3 czerwca 1971 r. podczas dwudniowej Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorów Archeologicznych zorganizowanej we współpracy z Wandą Galasińską-Hrebendową, ówczesnym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych. Wówczas przygotowano też stałą ekspozycję z zakresu archeologii, historii, średniowiecza oraz numizmatyki. Scenariusz pierwszej wystawy został opracowany pod nadzorem prof. dr. hab. Jerzego Szydłowskiego. Z okazji otwarcia Muzeum wybito także medal okolicznościowy, którego projektantem był bytomski artysta-plastyk Paweł Sznela, a wykonawcą Leszek Schraube. Medal wybito z ołowiu w ilości 500 sztuk oraz 40 sztuk w miedzi.
 

Zgromadzone eksponaty miały bezpośredni wpływ na strukturę merytoryczną nowo powstałej placówki muzealnej. Zgodnie z zatwierdzonym statutem powołano do życia następujące działy: Archeologii, Historii, Kultury Regionu oraz Numizmatyczny, który został zlikwidowany, a jego zasoby przejął Dział Historii.

Rewitalizacja

26 lipca 2019 r. ruszyły prace budowlane związane z modernizacją Pałacu Dietrichsteinów. Przedmiotem inwestycji był remont konserwatorski pałacu w zakresie elewacji, przebudowy i rozbudowy dachu - rekonstrukcji dachu łamanego, adaptacji poddasza, budowy szybu windowego, klatek schodowych oraz adaptacji części pomieszczeń na nowe funkcje, takie jak np. sala koncertowa z zapleczem wraz z przebudową schodów do pałacu oraz budową podjazdów dla niepełnosprawnych.

Główną ideą projektową było odtworzenie przypuszczalnego wyglądu Pałacu Dietrichsteinów i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego z lukarnami. Dach został odtworzony w oparciu o podobne do oryginalnych obiekty i motywy architektoniczne. Zastosowanie dachu mansardowego pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie powierzchni poddasza. Projektanci zaplanowali dach mansardowy typu polskiego, z wysokim przełamaniem oraz przełamaniem dolnej połaci. W przełamaniu mansardy można zlokalizować otwory dla wylotów i wlotów systemów wentylacji i klimatyzacji. W dachu, w dolnej części, zaprojektowano lukarny z dachem pulpitowym jednospadowym, a w górnej części wole oka.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W modernizację budynku miasto zainwestowało ponad 18,5 mln zł, z czego dotacja unijna pozyskana w 2018 r. to 12 mln zł wraz ze środkami krajowymi. Przed ponownym otwarciem udało się zwiększyć kwotę dofinansowania o niemal 4 mln zł. Pełna kwota wynosi obecnie 15 116 565, 83 zł, w tym 13 525 348, 38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 1 591 217, 46 zł z budżetu państwa.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania przez miasto zgody konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowne pozwolenia wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Wnętrze pałacu

Parter Pałacu Dietrichsteinów jest kondygnacją muzealną, w której znajdują się wystawy stałe. Piętro I, które w przeszłości było częścią administracyjną i udzielano tam ślubów, po modernizacji służy wodzisławianom w innym celu. Obiekt zyskał sale reprezentacyjną i koncertową, w których realizowane będą spotkania oraz konferencje, a także koncerty na 100-150 osób oraz sale wystawiennicze z wystawami czasowymi poświęconymi historii Wodzisławia Śląskiego. Na kolejnym piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne, Centrum Nauki i Techniki „SOWA” oraz sala multimedialna. Ostatnie piętro służy pracownikom Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jako sale warsztatowe m.in. dla prac archeologicznych. Dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy i odpowiednio przystosowanych toalet budynek został również dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Godziny otwarcia

  • poniedziałek: zamknięte,
  • wtorek: 8:00-14:00,
  • środa: 8:00-14:00,
  • czwartek: 8:00-14:00,
  • piątek: 14:00-20:00,
  • sobota: 9:00-15:00,
  • niedziela: 12:00-18:00.

Dane teleadresowe:
ul. Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski
Tel. 32 455 25 74
NIP: 647-22-25-933

Zobacz:
Strona internetowa Muzeum
Facebook Muzeum