UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Muzeum

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zostało powołane do życia 1 stycznia 1971 r. uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim oraz decyzją Ministra Kultury i Sztuki. Na siedzibę nowo otwartej placówki obrano XVIII wieczny pałac fundacji rodu Dietrichstein.

Powstanie Muzeum było ukoronowaniem wieloletniej pracy, intensywnej działalności kolekcjonerskiej miejscowej ludności, a przede wszystkim zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, które przez szereg lat pozyskiwało zabytki jak również eksponaty obrazujące dorobek kulturowy całego regionu. Działalność ta znalazła pełne uznanie u władz miejscowych, które na ekspozycję zbiorów przeznaczyło część pomieszczeń pałacu, co dało tym samym możliwość powstania Izbie Regionalnej. Działalność Izby Regionalnej patronowana była przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz koła Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

Uroczyste otwarcie wodzisławskiej placówki muzealnej nastąpiło w dniu 3 czerwca 1971 r. podczas dwudniowej Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorów Archeologicznych zorganizowanej we współpracy z Wandą Galasińską-Hrebendową, ówczesnym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Archeologicznych. Wówczas przygotowano też stałą ekspozycję z zakresu archeologii, historii, średniowiecza oraz numizmatyki. Scenariusz pierwszej wystawy został opracowany pod nadzorem prof. dr. hab. Jerzego Szydłowskiego. Z okazji otwarcia Muzeum wybito także medal okolicznościowy, którego projektantem był bytomski artysta-plastyk Paweł Sznela, a wykonawcą Leszek Schraube. Medal wybito z ołowiu w ilości 500 sztuk oraz 40 sztuk w miedzi.
 

Zgromadzone eksponaty miały bezpośredni wpływ na strukturę merytoryczną nowo powstałej placówki muzealnej. Zgodnie z zatwierdzonym statutem powołano do życia następujące działy: Archeologii, Historii, Kultury Regionu oraz Numizmatyczny, który został zlikwidowany, a jego zasoby przejął Dział Historii.
 
W związku z trwającym remontem pałacu Dietrichsteinów, w którym mieści się Muzeum, biura placówki zostały przeniesione do lokalu na ul. Rynek 24.
 
Dzięki remontowi pałacowi nadane zostaną nowe funkcje kulturalne. W ten sposób rozszerzona i poprawiona zostanie oferta Muzeum. To duże przedsięwzięcie pozwoli na przeciwdziałanie degradacji zabytku oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 
Wizualizacja pałacu: 
 
 
 
Dane teleadresowe:
ul. Rynek 24,
44-300 Wodzisław Śląski
Tel. 32 455 25 74
NIP: 647-22-25-933

Zobacz:
Strona internetowa Muzeum
Facebook Muzeum