UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

MOPS: żywność trafiła do mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w styczniu wydał 5279,4 kg żywności osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.

Przypomnijmy, że osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty Żywnościowe wydawane są osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez MOPS. Wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 objętych jest 370 osób.