MOPS: żywność trafiła do mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w miesiącu grudniu wydał 3967,9 kg żywności osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

 

Mieszkańcy otrzymali m.in. cukier, makarony, mleko, oleje, powidła śliwkowe oraz inne produkty z długim terminem przydatności do spożycia.  Produkty rozdano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najardziej Potrzebującym. O terminie odbioru każda uprawniona osoba była wcześniej powiadomiona przez pracownika socjalnego.

Przypomnijmy, że osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Produkty Żywnościowe wydawane są osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez MOPS. Artykuły żywnościowe bezpośrednio do punktu wydawania żywności dostarcza Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15.

W Wodzisławiu Śląskim z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ korzysta 370 osób

źródło: MOPS