MOPS przekaże żywność potrzebującym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że 16 marca 2018 r. w godzinach od 8:15 do 15:00 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Więcej informacji udziela MOPS (tel. 32 455 34 51).

źródło: MOPS