UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Moneta wodzisławska z okazji 760-lecia miasta wydana

Z okazji 760-lecia miasta Muzeum w Wodzisławiu Śląskim wydało medal pamiątkowy "moneta wodzisławska". Jubileuszowy numizmat można nabyć w Pałacu Dietrichsteinów, czyli siedzibie miejskiej jednostki.

Na awersie monety wybita została jedna z nielicznych zachowanych pieczęci księcia Władysława panującego w latach 1246-1281/2 i uważanego powszechnie za założyciela Wodzisławia Śląskiego. Pieczęć księcia Władysława została przymocowana do jednego z dokumentów pergaminowych, wydanych przez kancelarię książęcą w 1247 r. W oryginale ma średnicę 61,3 mm. Ujęto na niej postać księcia jadącego na koniu, który w lewej ręce trzyma proporzec, a w prawej tarczę. W otoku znalazł się napis majuskulny: S(IGILLVM): WLADISLAI DE OPOL.

Rewers medalu „wodzisławskiej monety” przedstawia herb miasta znany z odcisku najstarszej zachowanej pieczęci lakowej z 1597 r., gdzie po prawej stronie widnieje pół orła, a po lewej pół róży. Herb ten, jak wskazują wszelkie przesłanki historyczne, nawiązuje w całym kontekście do średniowiecza i zapewne znany był już w XIII w. Jak wykazały ostatnio prowadzone badania, jest on nierozerwalnie związany z początkami kształtowania się miasta Wodzisławia, a jego wizerunek towarzyszy nam do dziś. Łączy on tym samym przeszłe oraz teraźniejsze pokolenia. W otoku znalazł się napis: †GROSS(US):CIVIT(ATIS):WLADISLAVENSIS*1257-2017  (w tłumaczeniu: GROSZ MIASTA*WODZISŁAWIA*1257-2017). Numizmat ma średnicę 33 mm, jego grubość to 2 mm.

Zainteresowanych nabyciem numizmatu zapraszamy do odwiedzania Muzeum. Cena sztuki to 10 zł.