UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Miasto Wodzisław Śląski w ramach realizacji kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.”MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” otrzymało od Województwa Śląskiego pomoc rzeczową w postaci trzech oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do wykorzystania w salach dydaktycznych Przedszkola Publicznego nr 4 zakwalifikowanego do kampanii.

W województwie śląskim do udziału w kampanii pn.”MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” zostało zgłoszonych ponad 460 placówek przedszkolnych, natomiast zakwalifikowanych do realizacji zadań kampanii zostało tylko 121 przedszkoli.

 Miło nam poinformować, że wśród zakwalifikowanych znalazło się Przedszkole Publiczne nr 4 i otrzymało pomoc rzeczową w postaci trzech oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do wykorzystania w salach dydaktycznych.

Celem realizowanej kampanii  jest rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza m.in. poprzez zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, tj. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn .: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.